Menu

 

 

 

Jouw arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld in de cao vo.


Op basis van de cao vo ontvang je een prima salaris, 8% vakantie-uitkering, een aantrekkelijke eindejaarsuitkering en eventueel een tegemoetkoming in de reiskosten.
Scholengroep Trivium biedt de medewerkers faciliteiten voor deskundigheidsbevordering en professionalisering.
Daarnaast hebben we als Scholengroep Trivium nog een aantal aantrekkelijke extra regelingen.
Zo hebben wij een fietsregeling, bedrijfstasregeling, bestaat de mogelijkheid tot uitruilen van reiskosten en vakbondscontributie, kunt u fiscaal aantrekkelijk sporten, dragen wij financieel bij aan de aanschaf van een beeldschermbril en bieden wij diverse collectieve zorgverzekeringen aan waarbij u korting krijgt.

 

Reiskostenvergoeding


Iedere medewerker van Scholengroep Trivium komt conform de CAO VO in aanmerking voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van € 0,17 netto per kilometer, wanneer de afstand tussen je woonadres en de locatie waar je werkt 8 kilometer of meer bedraagt voor een enkele reis. De tegemoetkoming wordt gegeven over de gehele afstand tot en met een afstand van 50 kilometer enkele reis. De afstand wordt bepaald m.b.v. Google maps; er wordt gekozen voor de snelste route.

 

Pensioenregeling


Iedere medewerker van Scholengroep Trivium valt onder de pensioenregeling van het ABP. Scholengroep Trivium betaalt een (werkgevers)gedeelte van de premie. Voor het meenemen van eerder opgebouwd pensioen, verstrekt het ABP een opgave voor waardeoverdracht.